top of page

מתגלגלים

בהשתתפות הקבוצה הייצוגית מתנ"ס קריית השרון.

הצגה על הנערים והנערות בעלי "ההפרעות"  השונות, נשמות רגישות בעולם תחרותי והישגי. הקושי והאתגרים העומדים בפני נערים ונערות בעלי הפרעות קשב, דיסלקציה ואיבחונם כשונים בחברה הישגית ותחרותית.

 

עיבוד לבמה בהשראת סיפורו הפנטסטי של אתגר קרת "צינורות".

 

"אז אם אתה באמת לא מאושר שם למטה וכל מיני אנשים אומרים לך שאתה סובל מבעיות תפיסה חמורות, חפש את הדרך שלך לכאן..."

bottom of page