top of page

המופרעים

בהשתתפות הקבוצה הייצוגית מתנ"ס פולג עיר ימים.

שימי ברכה, נער עם הפרעת קשב החי חיים קשי יום בשכונת מצוקה מוצא מפלט מהמציאות הקשה בכתיבת סיפורים. הוא הופך לתסריטאי מצליח אשר כותב סדרה על חייו וחיי בני הנוער הנמצאים בשולי החברה בשם "המופרעים" ובתהליך הכתיבה עולים זיכרונות מזמן היותו ילד פנימיות.

 

ההצגה חושפת את הקושי, הכאב וההתמודדות היומיומית של בני נוער אשר נמצאים בשולי החברה ואת היכולת שלהם למצוא כוחות ולהתגבר בעזרת כוח הקבוצה ומבוגר שמאמין בהם.

 

תלמידי התיאטרון התמודדו לאורך תהליך החזרות עם סיפורים אמיתיים של בני נוער במצבי סיכון בישראל וחקרו את הדרכים בהם ניתן להתגבר ולצמוח מתוך הקושי.

 

ההצגה נכתבה על מנת לאפשר תקווה וצמיחה לבני נוער הסובלים מקשיים ומתמודדים עם חברה אשר לא תמיד ערה למצוקתם. 

bottom of page