top of page

מומו ומלחמתה בשודדי הזמן

בהשתתפות הקבוצה הייצוגית פרדסיה.

עיבוד לספרו הקסום של מיכאל אנדה "מומו".

 

ההצגה מעלה את נושא השתלטות המסכים על חיינו והפגיעה בילדים ומבוגרים עקב ההתמכרות למסכים.

 

"זהו סיפור על חיינו כיום, ייתכן שכבר קרה, וייתכן שהוא רק עומד לקרות . זהו סיפור על מומו, הילדה שניצחה את גנבי הזמן שאיימו על האנושות כולה!

 

מיהי מומו? מניין הגיעה אל העיר? מדוע אוהבים כל כך הילדים לשחק עמה? ומדוע באים כל המבוגרים לספר לה על צרותיהם? הקשיבו ילדים ותדעו..."

bottom of page