top of page

חזון התיאטרון

אנו שמים דגש על טיפוח כישורי מנהיגות וחתירה למצויינות. חזון ההצלחה שלנו ממוקד בשלוש מטרות על:

 

הגשמה אישית

המשתתפים מעורבים בכתיבת המחזות, מפתחים בטחון עצמי, אחריות, עצמאות, עבודת צוות, לומדים להתמודד עם תחרות, קוראים ספרים ומרחיבים את הידע, משפרים ביטוי עצמי, מפתחים אמונה בחלום האישי של כל אחד, לומדים להתמודד עם מצבי חיים בבית ובכיתה ועוד.

 

הגשמה בטלוויזיה, בקולנוע ובתיאטרון

כבר שנים רבות שתלמידי התיאטרון משולבים בתכניות טלוויזיה וקולנוע, והצגות בתיאטרון הארצי. אנו עובדים מול מלהקות וסוכני שחקנים והתלמידים ניגשים לאודישנים במהלך השנה.

הגשמה בעשייה למען הקהילה

התיאטרון חרט על דגלו להעלות לסדר היום נושאים בוערים בחברה הישראלית כדי להשפיע על ערכי חינוך ותרבות של ילדים ובני נוער. מידי שנה התיאטרון מעלה הצגות המבוססות על טיפוח סובלנות, שותפות ומעורבות חברתית ויצירת מנהיגות ועשייה למען קהילה רב-תרבותית. אחד היעדים שלנו הוא לתת במה לנשים מעדות ודתות שונות כדי לבנות שותפות אמנותית שתאפשר להן לפתח כישורים וקשרים.

bottom of page