top of page

הקבוצות הייצוגיות תיאטרונוער

מרבית התלמידים ממשיכים איתנו מגיל צעיר ועד הגיוס לצבא. לכל שלוחה של התיאטרון ישנה קבוצת דגל - קבוצת תיאטרונוער ייצוגית.

 

בקבוצות הייצוגיות הלמידה היא דרך עשייה. ההצגות נכתבות ונוצרות בשיתוף מלא עם התלמידים. הקבוצות מופיעות לאורך השנה בפרויקטים שונים ובהצגות אשר רצות בבתי ספר לאורך שבין שנה לשנתיים.


הקבוצות משתתפות בפסטיבלים ארציים לתיאטרון ותלמידי התיאטרון אף זכו במלגות לימודים לבית ספר "בית צבי" בתחרות ארצית להצגות נוער שהתקיימה בבת ים.


הקבוצות הייצוגיות נחשפות בקנה מידה ארצי ולאחר שנים של עשייה, מובילות בהעלאת הפקות מקור בעלות מסר חברתי.

bottom of page